คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

OFFICE,SHOWROOM,กั้นห้อง

<div style="display: none;">OFFICE กั้นห้องหรือการต่อเติมพื้นที่ในโกดังหรือคลังสินค้าเป็นออฟฟิศ,สำนักงาน หรือการกั้นตาข่ายแบ่งโซนการทำงานต่างๆในโกดังหรือคลังสินค้า ต่อเติมได้ทั้งบนชั้นลอยหรือภายในตัวอาคาร เรามีวิศวกรออกแบบโครงสร้างในการต่อเติมเพื่อให้เข้ากับของเดิมที่ลูกค้ามีอยู่หรือที่ลูกค้าจะสร้างขึ้นมาใหม่เป็นออฟฟิศใช้เป็นสำนักงานได้ ลดปัญหาการใช้พื้นที่ใช้สอยลดค่าใช้จ่ายต่างๆถายในโรงงาน</div>

RECOMMEND PRODUCT