OFFICE,SHOWROOM,กั้นห้อง

OFFICE กั้นห้องหรือการต่อเติมพื้นที่ในโกดังหรือคลังสินค้าเป็นออฟฟิศ,สำนักงาน หรือการกั้นตาข่ายแบ่งโซนการทำงานต่างๆในโกดังหรือคลังสินค้า ต่อเติมได้ทั้งบนชั้นลอยหรือภายในตัวอาคาร เรามีวิศวกรออกแบบโครงสร้างในการต่อเติมเพื่อให้เข้ากับของเดิมที่ลูกค้ามีอยู่หรือที่ลูกค้าจะสร้างขึ้นมาใหม่เป็นออฟฟิศ

RECOMMEND PRODUCT