TENT HOUSE

เพื่อเพิ่มความสะดวกในการสต็อกสินค้า บริษัท เอส.เอ็ม.เค โปรดักส์ออกแบบ Tent มาเพื่อรองรับลูกค้าที่มีงบประมาณน้อยหรืออยากจะต่อเติมพื้นที่จัดเก็บสินค้าให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น Tent ของทางเรามีการตั้ง Test โครงสร้างและออกแบบมาโดยทีมวิศวกร แข็งแรงทนทาน ผ้าคุม สามารถกันไฟได้ 1-2 ซ.ม 

RECOMMEND PRODUCT