คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

TENT HOUSE

<div style="display: none;">เพื่อเพิ่มความสะดวกในการสต็อกสินค้า บริษัท เอส.เอ็ม.เค โปรดักส์ออกแบบ Tent มาเพื่อรองรับลูกค้าที่มีงบประมาณน้อยหรืออยากจะต่อเติมพื้นที่จัดเก็บสินค้าให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น Tent ของทางเรามีการตั้ง Test โครงสร้างและออกแบบมาโดยทีมวิศวกร แข็งแรงทนทาน ผ้าคุม สามารถกันไฟได้ 1-2 ซ.ม </div>

RECOMMEND PRODUCT