คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

ANGLE RACK

ANGLE RACK เป็นชั้นเก็บสินค้าอเนคประสงค์น้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวก เป็นระบบน็อคดาวน์ ปรับระดับชั้นสะดวกง่ายต่อการสต็อกสินค้า เหมาะสำหรับการเก็บกล่องสินค้า,วัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านก่อสร้างหรือโรงงานอุสาหกรรม ก็ตอบโจทย์การสต็อกสินค้าได้ด้วย ANGLE RACK ผ่านการตั้ง Test การรับน้ำหนักและการใช้งานจริง จริง โรงงานผลิต โดยวิศวกรจากบริษัท เอส.เอ็ม.เค แล้วทั้งสิ้น

RECOMMEND PRODUCT