ชั้นวางอะไหล่

Box Shelf เป็นชั้นเก็บสินค้าโดยมีกล่องในการบรรจุสินค้าหรือวัสดุ สามารถแบ่งหมวดหมู่ในการเก็บสินค้าหรือวัสดุ,อุปกรณ์ได้สะดวก Box Shelf ถูกออกแบบมาเพื่อโรงงานอุสาหกรรมหรือร้านขายอุปกรณ์ต่างๆ ง่ายต่อการหยิบจับและรวดเร็วในการสต็อกสินค้า

RECOMMEND PRODUCT