คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

ชั้นวางอะไหล่

Box Shelf เป็นชั้นเก็บสินค้าโดยมีกล่องในการบรรจุสินค้าหรือวัสดุ สามารถแบ่งหมวดหมู่ในการเก็บสินค้าหรือวัสดุ,อุปกรณ์ได้สะดวก Box Shelf ถูกออกแบบมาเพื่อโรงงานอุสาหกรรมหรือร้านขายอุปกรณ์ต่างๆ ง่ายต่อการหยิบจับและรวดเร็วในการสต็อกสินค้า

RECOMMEND PRODUCT