คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

Dock Shelter,แลมป์โหลดสินค้า,อุโมงค์ขนถ่ายสินค้า

Dock Shelterคือแลมป์โหลดสินค้าภายในโกดังหริอคลังสินค้าต่างๆเพื่อลดระยะเวลาการเก็บสินค้าให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเป็นเท่าตัวและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดกับสินค้าขณะนำสินค้าเข้าเก็บหรือนำสินค้าออกจำหน่าย,Dock Shelterสามารถเก็บสินค้าขนาดใหญ่ๆและมีน้ำหนักมากได้แบบสบายๆ,Dock Shelterสามารถทำออกมาได้หลาบรูปแบบทั้งเป็นสะพานปรับระดับหรือเป็นอุโมค์โหลดสินค้า

RECOMMEND PRODUCT