ลำเลียงของแบบลูกกลิ้ง

FREE ROLLER คือชั้นสินค้าใช้ลำเลียงสินค้าจากต้นสู่ปลาย หรือใช้สต็อกสินค้าเข้าชั้นเก็บหรือระบายสินค้าออกคลัง สามารถลำเลียงได้ทั้งแนวตรงและโค้งงอ ประหยัดเวลาในการสต็อกสินค้าและการใช้บุคคลในการทำงาน FREE ROLLER ของทางบริษัท เอส.เอ็ม.เค มีการตั้ง Test โปรดักส์แล้วทีโรงงานผลิต เพื่อลดปัญหาในการใช้งานเมื่อถึงมือลูกค้า 

RECOMMEND PRODUCT