คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

ลำเลียงของแบบลูกกลิ้ง

<div style="display: none;">FREE ROLLER คือชั้นสินค้าใช้ลำเลียงสินค้าจากต้นสู่ปลาย หรือใช้สต็อกสินค้าเข้าชั้นเก็บหรือระบายสินค้าออกคลัง สามารถลำเลียงได้ทั้งแนวตรงและโค้งงอ ประหยัดเวลาในการสต็อกสินค้าและการใช้บุคคลในการทำงาน FREE ROLLER ของทางบริษัท เอส.เอ็ม.เค มีการตั้ง Test โปรดักส์แล้วทีโรงงานผลิต เพื่อลดปัญหาในการใช้งานเมื่อถึงมือลูกค้า</div>

RECOMMEND PRODUCT