คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

PIPE RACK

เป็นชั้นเก็บสินค้าอเนกประสงค์รูปร่างเป็นท่อน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวก เหมาะกับการสต็อกสินค้าในโรงงานอุสาหกรรมหรือคลังสินค้า ใช้วางลังหรืออุปกรณ์ต่างๆได้สะดวกจัดวางเป็นหมวดหมู่ได้ง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก มีล้อในการเคลื่อนย้าย และมีลูก Roller ในการลำเลียงสินค้าหรือสต็อกสินค้า ขนาดไม่ใหญ่ไม่กินพื้นที่จัดเก็บ เหมาะกับการวางน้ำหนักเบาใช้ลำเลียงสินค้าชั่วคราว ชั้นเก็บสินค้าที่เป็นระบบน็อคดาวน์เคลื่อนย้ายสะดวกรวดเร็ว

RECOMMEND PRODUCT