ติดต่อเซลล์ประจำพื้นที่ : คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ติดต่อ 086-366-8540,คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ 086-335-7641,ผู้จัดการฝ่ายขาย คุณเมธีย์ การย์สกุลธร ติดต่อ 081-566-3825

micro rack 2 frool,ชั้นเก็บสินค้าประหยัดพื้นที่

ชั้นเก็บสินค้าขนาดเล็กที่สามารถเก็บสินค้าได้หลากหลายโหมดหมู่และสามารถทำเป็นชั้น2หรือชั้น3ได้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บและลดค่าใช้จ่ายในการทำสต็อกสินค้า อายุการใช้งานนานมีโครงสร้างแข็งแรง

VIDEO recommend