micro rack 2 frool,ชั้นเก็บสินค้าประหยัดพื้นที่

ชั้นเก็บสินค้าขนาดเล็กที่สามารถเก็บสินค้าได้หลากหลายโหมดหมู่และสามารถทำเป็นชั้น2หรือชั้น3ได้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บและลดค่าใช้จ่ายในการทำสต็อกสินค้า อายุการใช้งานนานมีโครงสร้างแข็งแรง

VIDEO recommend