คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

micro rack 2 frool,ชั้นเก็บสินค้าประหยัดพื้นที่

ชั้นเก็บสินค้าขนาดเล็กที่สามารถเก็บสินค้าได้หลากหลายโหมดหมู่และสามารถทำเป็นชั้น2หรือชั้น3ได้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บและลดค่าใช้จ่ายในการทำสต็อกสินค้า อายุการใช้งานนานมีโครงสร้างแข็งแรง

VIDEO recommend