คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

ลิฟท์ขนสินค้า,lift,ลิฟท์,ลิฟท์บรรทุกสินค้า,ลิฟท์ภายในอาคาร,ลิฟท์นอกอาคาร

รับผลิตลิฟท์ชิ้นส่วนลิฟท์และติดตั้งลิฟท์ต่างๆทั้งลิฟท์ภายในอาหารและลิฟท์นอกอาคาร ลิฟท์เรารับน้ำหนักตั้งแต่ 150 - 2000 Kg. ลิฟท์สามารถบรรทุกได้ทั้งคนและสินค้า

VIDEO recommend