ติดต่อเซลล์ประจำพื้นที่ : คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ติดต่อ 086-366-8540,คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ 086-335-7641,ผู้จัดการฝ่ายขาย คุณเมธีย์ การย์สกุลธร ติดต่อ 081-566-3825

ลิฟท์ขนสินค้า,lift,ลิฟท์,ลิฟท์บรรทุกสินค้า,ลิฟท์ภายในอาคาร,ลิฟท์นอกอาคาร

รับผลิตลิฟท์ชิ้นส่วนลิฟท์และติดตั้งลิฟท์ต่างๆทั้งลิฟท์ภายในอาหารและลิฟท์นอกอาคาร ลิฟท์เรารับน้ำหนักตั้งแต่ 150 - 2000 Kg. ลิฟท์สามารถบรรทุกได้ทั้งคนและสินค้า

VIDEO recommend