MASH PALLET

ตาข่ายพาเลท ใช้บรรจุวัสดุหรือสินค้าเพื่อสต็อกและนำไปวางในชั้นเก็บสินค้าประเภทต่างๆ โดย Mash Pallet จะช่วยป้องกันสินค้า สูญเสียหรือ เกิดเหตุไม่คาดคิด ในกรณีการจัดเก็บแล้วเกิดอุบัติเหตุมีการตกหรือล้น ให้เกิดการเสียหาย โดย Mash Pallet มีตาข่ายล้อมรอบ และมีผ่าปิด ช่วยให้สินค้าไม่เกิดการชำรุด โครงสร้าง Masg Pallet แข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้สูง มีการ Test การรับน้ำหนักแล้วทั้งสิ้นที่ บริษัท เอส.เอ็ม.เค

RECOMMEND PRODUCT