คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

MASH PALLET

ตาข่ายพาเลท ใช้บรรจุวัสดุหรือสินค้าเพื่อสต็อกและนำไปวางในชั้นเก็บสินค้าประเภทต่างๆ โดย Mash Pallet จะช่วยป้องกันสินค้า สูญเสียหรือ เกิดเหตุไม่คาดคิด ในกรณีการจัดเก็บแล้วเกิดอุบัติเหตุมีการตกหรือล้น ให้เกิดการเสียหาย โดย Mash Pallet มีตาข่ายล้อมรอบ และมีผ่าปิด ช่วยให้สินค้าไม่เกิดการชำรุด โครงสร้าง Masg Pallet แข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้สูง มีการ Test การรับน้ำหนักแล้วทั้งสิ้นที่ บริษัท เอส.เอ็ม.เค

RECOMMEND PRODUCT