คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

MESH PALLET

ตาข่ายพาเลทใช้บรรจุวัสดุหรือสินค้าเพื่อสต็อกและนำไปวางในชั้นเก็บสินค้าประเภทต่างๆ โดย Mash Pallet จะช่วยป้องกันสินค้า สูญเสียหรือเกิดเหตุไม่คาดคิดในกรณีการจัดเก็บแล้วเกิดอุบัติเหตุมีการตกหรือล้นให้เกิดการเสียหายโดย Mesh Pallet มีตาข่ายล้อมรอบ และมีผ่าปิด ช่วยให้สินค้าไม่เกิดการชำรุด โครงสร้าง Mesg Palletแข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้สูงมีการTestการรับน้ำหนักแล้วทั้งสิ้นที่บริษัทเอส.เอ็ม.เค.

RECOMMEND PRODUCT