ติดต่อสอบถาม แบบและราคา: คุณเมธีย์ 081-566-3825,คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม 086-335-7641,แผนกการตลาด 086-388-8962

Contact Us

Contact us

HEAD OFFICE

SMK Products Ltd., Part. 18,20 Moo 8 Soi Suksawat 26,Yak 6 Bangpakok,Ratburana, Bangkok 10140

0-2874-4755-9, 0-2427-4237

0-2427-5940

marketing@smkproducts.co.th
 

SALES MANAGER

คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร (MATHEE KARNSAKULTHORN)  ผู้จัดการฝ่ายขาย

ติดต่อโทร. 081-566-3825                                                                              

methee@smkproducts.co.th
 

CHONBURI

เขต ชลบุรี, ระยอง ติดต่อ คุณเมธีย์ การย์สกุลธร (ที)

081-566-3825

sompod@smkproducts.co.th

 

SAMUTPRAKARN

เขต สมุทรปราการ, บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ)

086-366-8540

pongjit@smkproducts.co.th
 

SAMUTSAKORN

เขต พระราม 2, สมุทรสาคร, นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋)

086-335-7641

nichapa@smkproducts.co.th

 

AYUTTHAYA

เขต นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง)

086-302-9260

benjapak@smkproducts.co.th