STACKING PALLET

Staking Pallet เป็นพาเลทเหล็กขนาดเบาที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่สต็อกสินค้าในชั้นวางที่รับน้ำหนักได้ไม่มาและขนาดเล็กหรือสามารถสต็อกสินค้าแล้ววางซ่อนกันได้หลายร้อยชั้น นิยมใช้ในโรงงานอุสาหกรรม Staking Pallet ถูกออกแบบโดยวิศวกรของบริษัท เอส.เอ็ม.เค โปรดักส์ มีการตั้ง Test โปรดักส์ถึงความแข็งแรงการรับน้ำหนักให้ได้มาตรฐานแล้วที่โรงการผลิต เพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุดมือถึงมือลูกค้าแล้ว และลดปัญหาที่จะเกิดในการใช้การ ต่างๆ และตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่สต็อกสินค้าเป็นแถวซ่อนๆประหยัดพื้นที่

RECOMMEND PRODUCT