คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

WORKBRNCH&CHAIR

งานสั่งทำ เป็นสินค้าอเนกประสงค์ออกแบบและผลิตตามสเป็คของลูกค้า ตอบโจทย์การใช้งานต่างๆ ในโรงงานและคลังเก็บสินค้า เป็นต้น เราตอบโจทย์ลูกค้าในการออกแบบชั้นเก็บสินค้าที่มีขนาดและความยาวหรือชิ้นส่วนต่างตามความเหมาะสมของลูกค้า เพื่อให้ใช้งานง่ายและลดเวลาในการทำงาน

RECOMMEND PRODUCT