MEDIUM RACK

Meduim Rack เป็นชั้นเก็บสินค้าขนาดกลางที่เหมาะกับการเก็บสินค้า ชิ้น กล่อง,ลัง,หรือชั้นส่วนพาทต่างๆ เราบริษัท เอส.เอ็ม.เค ออกแบบ Medium Rack มาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการสต็อกสินค้าอุสาหกรรม ที่มีพื้นที่ใช้สอยน้อยแต่อยากเก็บสินค้าจำนวนเยอะๆ Medium Racklามารถต่อเต็มทำเป็น 2-3 ชั้นได้ โดยใช้ระบบน็อคดาวน์เพื่อง่ายต่อการติดตั้งและเคลื่อนย้ายในภายหลัง บริษัทเอส.เอ็ม.เค ออกแบบโครงสร้างแข็งแรง มีวิศวกรเซ็นรับรอง แสดงถึงความใส่ใจต่อลูกค้า เพื่อให้รับรู้ถึงคุณภาพในการบริการด้วยใจ
ทั้งนี้ยังมีการตรวจเช็คสภาพ Racking ปี ละครั้ง เพื่อให้แน่ใจถึงความใส่ใจบริการ โดยมีทีมวิศวกรจะเป็นคนไปตรวจและให้คำปรึกาาต่างกับลูกค้า

RECOMMEND PRODUCT