MICRO RACK

MICRO RACK เป็นชั้นวางหรือชั้นเก็บสินค้าขนาดเล็ก มีน้ำหนักเบาประกอบง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก ใช้ระบบน็อคดาวน์ ปรับระดับชั้นได้ตามความต้องการ เหมาะสำหรับโรงงานอุสาหกรรมหรือคลังสินค้า ที่จะสต็อกสินค้า ชั้นเก็บสินค้า MICRO RACK สะดวกต่อการแบ่งหมวดหมู่สินค้า วางลัง,พาท,หรือวัสดุ,อุปกรณ์ต่างๆและสามารถต่อเติมเป็น Floor 2-3 ชั้น
เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บแต่ได้ปริมาณในการจัดเก็บหรือสต็อกสินค้ามากขึ้น

RECOMMEND PRODUCT