MOBILE CABINATE RACK

MOBILE CABINATE RACK เป็นชั้นหรือตู้เก็บเอกสารหรือวางวัสดุสินค้า เป็นชั้นๆจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ได้ง่าย เป็นตู้อเนคประสงค์โครงสร้างแข็งแรงรับน้ำหนักได้สูง มีการคำนวนจากวิศวกรจากโรงงาน และมีการ ตั้ง Test โปรดักส์ ทั้งการรับน้ำหนักและการใช้งานแล้ว ที่โรงงานผลิต เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดกับลูกค้าเมื่อใช้งาน Mobile cabinate ถูกออกแบบมาให้ใช้ประโยนช์จากการประหยัดพื้นที่จัดเก็บ โดยมีรางเลื่อนเป็นตัวขับเคลื่อนซ้ายขวา และมีช่องทางเดินหยิบจับสินค้าเข้าออกโดยง่ายและรวดเร็ว

RECOMMEND PRODUCT