คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

MOBILE CABINATE RACK

<div style="display: none;">MOBILE CABINATE RACK เป็นชั้นหรือตู้เก็บเอกสารหรือวางวัสดุสินค้า เป็นชั้นๆจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ได้ง่าย เป็นตู้อเนคประสงค์โครงสร้างแข็งแรงรับน้ำหนักได้สูง มีการคำนวนจากวิศวกรจากโรงงาน และมีการ ตั้ง Test โปรดักส์ ทั้งการรับน้ำหนักและการใช้งานแล้ว ที่โรงงานผลิต เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดกับลูกค้าเมื่อใช้งาน Mobile cabinate ถูกออกแบบมาให้ใช้ประโยนช์จากการประหยัดพื้นที่จัดเก็บ โดยมีรางเลื่อนเป็นตัวขับเคลื่อนซ้ายขวา และมีช่องทางเดินหยิบจับสินค้าเข้าออกโดยง่ายและรวดเร็ว</div>

RECOMMEND PRODUCT