คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

ROLLOER RACK

<div style="display: none;">Roller Rack เป็นชั้นเก็บสินค้าโดยใช้ลูกลำเรียงในการขับเคลื่อน วางสินค้าด้วยพาเลท บริษัท เอส.เอ็ม.เค ออกแบบโครงสร้าง Roller Rack เพื่อตอบโจทย์สำหรับโรงงานอุสาหกรรมเพื่อขนถ่ายสินค้าหรือสต็อกสินค้าได้รวดเร็วและปลอดภัยใช้บุคคลกรในการทำงานน้อย โปรดักส์ Roller Rack เรามีการตั้ง Test สินค้าก่อนส่งถึงมือลูกค้า เพื่อลดปัญหาในการใช้งานและตรงกับสเป็คของลูกค้าที่ตกลงการไว้ โครงสร้างทั้งหมดเป็นระบบน็อคดาวน์</div>

RECOMMEND PRODUCT