ติดต่อเซลล์ประจำพื้นที่ : คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ติดต่อ 086-366-8540,คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ 086-335-7641,ผู้จัดการฝ่ายขาย คุณเมธีย์ การย์สกุลธร ติดต่อ 081-566-3825

SELECTIVE RACK,ชั้นเก็บสินค้า,ชั้นวางสินค้า

Selective rack คือชั้นเก็บสินค้า,ชั้นวางสินค้าด้วยพาเลท,เป็นชั้นเก็บสินค้าขนาดใหญ่รับน้ำหนักได้เยอะเหมาะกับคลังสินค้า,ชั้นวางสินค้าสำหรับโรงงานอุสาหกรรม,เป็นชั้นเก็บสินค้าอเนกประสงค์หรือเรียกเป็นวิธีการเก็บสินค้าระบบ First in – First out ระบบดังกล่าวออกแบบมาเพื่อใช้กับสินค้าที่มีนํ้าหนัก 1000 – 2000 กิโลกรัมต่อพาเลท โดยสินค้าจะวางบนพาเลท ระบบนี้จะเหมาะกับสินค้าทุกๆประเภททั ง Dry storage และ Cold storageและสามารถใช้ได้กับรถโฟรลิพท์ทุกประเภท โครงสร้างหลักของ Selective rack ประกอบด้วยแผงเสา ซึ่งมี ขนาดหน้าเสาให้เลือกใช้ได้ 4 ขนาดตั้งแต่ 70, 85, 100 และ 115 มม. และมีคาน Couple beam ให้เลือกใช้ได้ 4 ขนาดตั้งแต่ 75, 100, 125 และ 150 มม. ตามนํ้าหนักของสินค้าที่วาง และสามารถเพิ่มได้ตามความต้องการของลูกค้า และปรับเปลียนจำนวนชั้นได้ด้วย

RECOMMEND PRODUCT