คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

SLIDE RACK,ชั้นวางแม่พิมพ์

Slide Rackคือเป็นชั้นเก็บสินค้าขนาดใหญ่ รับน้ำหนักต่อชั้นได้เป็นตัน เราบริษัท เอส.เอ็ม.เค เราได้ออกแบบชั้นเก้บสินค้า Silde Rack มาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในโรงงานอุสาหกรรม ที่เก็บสินค้าเป็นชิ้นส่วน เป็นพาท ขนาดใหญ่ รวมถึงแม่พิมพ์ ให้สามารถเก็บ จัดเรียง หรือแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ง่าย สะดวกต่อการจัดเก็บสต็อกสินค้าและรวดเร็วต่อการนำออกมาใช้งาน ระบบถาดรับน้ำหนักโครงสร้างแข็งแรงมีการเซ็นรับรองจากวิศวกร สามารถเลื่อนเข้า-ออก ได้ง่ายโดยใช้คนเพียงคนเดียว โครงสร้างของ Slide Rack แข็งแรงทนทาน บริษัท เอส.เอ็ม.เค.มีการตั้งTestโปรดักส์การส่งถึงมือลูกค้าเสมอเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดมือลูกค้าและมีบริการตรวจเช็คสภาพชั้นเก็บสินค้าทุกๆ1ปี 

RECOMMEND PRODUCT