SLIDE RACK

Slide Rack เป็นชั้นเก็บสินค้าขนาดใหญ่ รับน้ำหนักต่อชั้นได้เป็นตัน เราบริษัท เอส.เอ็ม.เค เราได้ออกแบบชั้นเก้บสินค้า Silde Rack มาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในโรงงานอุสาหกรรม ที่เก็บสินค้าเป็นชิ้นส่วน เป็นพาท ขนาดใหญ่ รวมถึงแม่พิมพ์ ให้สามารถเก็บ จัดเรียง หรือแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ง่าย สะดวกต่อการจัดเก็บสต็อกสินค้าและรวดเร็วต่อการนำออกมาใช้งาน ระบบถาดรับน้ำหนักโครงสร้างแข็งแรงมีการเซ็นรับรองจากวิศวกร สามารถเลื่อนเข้า-ออก ได้ง่ายโดยใช้คนเพียงคนเดียว โครงสร้างของ Slide Rack แข็งแรงทนทาน บริษัท เอส.เอ็ม.เค มีการ ตั้ง Test โปรดักส์ การส่งถึงมือลูกค้าเสมอ เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดมือลูกค้า และมีบริการตรวจเช็คสภาพ ชั้นเก็บสินค้าทุกๆ 1 ปี 

RECOMMEND PRODUCT