คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

Promotion 2

รับผลิตและติดตั้งชั้นเก็บสินค้าพร้อมทั้งออกแบบให้คำปรึกษาเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดในการเก็บสินค้าและลดต้นทุนลดพื้นที่ในการจัดเก็บ ทั้งนี้ยังช่วยลดระยะเวลาในการ