ติดต่อเซลล์ประจำพื้นที่ : คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ติดต่อ 086-366-8540 และ 086-399-8963 , คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ 086-335-7641 ,คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ 086-302-9260

ชั้นลอยกั้นห้องต่อเติมออฟฟิต

1. ไม่ฝากโครงสร้างกับตัวอาคารเดิม 2. ออกแบบภายใต้การควบคุมของวิศวกรโดยมีการคำนวณการรับน้ำหนักของโครงสร้าง 3. มีการตั้งเสาชั้นลอยขึ้นใหม่เพื่อถ่ายน้ำหนักลงที่พื้นจึงหมดห่วงเรื่องความเสียหายของ โครงสร้างอาคารเดิม ไม่ว่าจะเป็นผนัง คาน เดิม ไม่ว่าจะใช้งานนานกี่ปีก็ตาม 4. ทำการผลิตชิ้นส่วนพร้อมทำสีมาจากโรงงาน 5. ประกอบด้วยวิธีการยึดน็อต จึงทำให้รวดเร็ว และปราศจากงานเชื่อมซึ่งก่อให้เกิด ประกายไฟ 6. ใช้เวลาในการประกอบและต่อเติมเพียง 1 วันก็ใช้งานได้แล้ว 7. การปูพื้นมีให้เลือกหลากหลายแบบและสามารถปูพื้นชิดผนังเดิมของอาคารโดย สนิทไม่มีช่อง 8. สามารถทำพื้นชั้นลอยที่ต่อเติมให้เท่ากับชั้นลอยเก่า หรือ สูงกว่า/ต่ำกว่า พื้นเดิม ได้ตามความต้องการ 9. ไม่ต้องรื้อของ100 %ในการติดตั้งกรณีมีของด้านล่างหรือหน้างานที่เป็น ร้านค้าหรือสำนักงาน 10. กรณีเป็นอาคารเช่ายังสามารถรื้อย้ายไปติดตั้งที่อื่นได้ และ เกิดความเสียหาย กับพื้นที่เดิมน้อยที่สุดในกรณีคืนพื้นที่เช่า

RECOMMEND PRODUCT