ติดต่อเซลล์ประจำพื้นที่ : คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ติดต่อ 086-366-8540,คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ 086-335-7641,ผู้จัดการฝ่ายขาย คุณเมธีย์ การย์สกุลธร ติดต่อ 081-566-3825

MESH PALLET

ตาข่ายพาเลทใช้บรรจุวัสดุหรือสินค้าเพื่อสต็อกและนำไปวางในชั้นเก็บสินค้าประเภทต่างๆ โดย Mash Pallet จะช่วยป้องกันสินค้า สูญเสียหรือเกิดเหตุไม่คาดคิดในกรณีการจัดเก็บแล้วเกิดอุบัติเหตุมีการตกหรือล้นให้เกิดการเสียหายโดย Mesh Pallet มีตาข่ายล้อมรอบ และมีผ่าปิด ช่วยให้สินค้าไม่เกิดการชำรุด โครงสร้าง Mesg Palletแข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้สูงมีการTestการรับน้ำหนักแล้วทั้งสิ้นที่บริษัทเอส.เอ็ม.เค.

RECOMMEND PRODUCT