ติดต่อเซลล์ประจำพื้นที่ : คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ติดต่อ 086-366-8540 และ 086-399-8963 , คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ 086-335-7641 ,คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ 086-302-9260

STACKING PALLET

<div style="display: none;">Staking Pallet,เป็นพาเลทเหล็กขนาดเบาที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่สต็อกสินค้าในชั้นวางที่รับน้ำหนักได้ไม่มาและขนาดเล็กหรือสามารถสต็อกสินค้าแล้ววางซ่อนกันได้หลายร้อยชั้น นิยมใช้ในโรงงานอุสาหกรรม,Staking Pallet,ถูกออกแบบโดยวิศวกรของบริษัท เอส.เอ็ม.เค โปรดักส์,มีการตั้งTest,โปรดักส์ถึงความแข็งแรงการรับน้ำหนักให้ได้มาตรฐานแล้วที่โรงการผลิต เพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุดมือถึงมือลูกค้าแล้ว และลดปัญหาที่จะเกิดในการใช้การ ต่างๆ และตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่สต็อกสินค้าเป็นแถวซ่อนๆประหยัดพื้นที่</div>

RECOMMEND PRODUCT