ติดต่อเซลล์ประจำพื้นที่ : คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ติดต่อ 086-366-8540,คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ 086-335-7641,ผู้จัดการฝ่ายขาย คุณเมธีย์ การย์สกุลธร ติดต่อ 081-566-3825

ลิฟท์ขนสินค้า,ลิฟท์บรรทุกสินค้า,ลิฟท์ภายในอาคาร

ผลิตและจำหน่ายลิฟท์ขนสินค้าและบริการซ่อมบำรุง-เปลียนโครงสร้าง,เปลียนมอเตอร์,เช็คสภาพลิฟท์ทุกๆปี โดยวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกกว่า20ปีพร้อมให้คำปรึกษา,ลิฟท์ทั้งในอาคารและนอกอาคารพร้อมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้ลิฟท์

RECOMMEND PRODUCT