ติดต่อสอบถาม แบบและราคา: คุณเมธีย์ 081-566-3825,คุณเอ๋ 086-335-7641,คุณแพรว 086-302-9260,แผนกการตลาด 086-399-8962

CONVEYOR BELTS

<div style="display: none;">CONVEYOR BELTS เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในโรงงานอุสาหกรรมในการลำเลียงสินค้าหรือสต็อกสินค้า ทั้งเข้าและออกจากโรงงาน
ประหยัดเวลาในการสต็อกสินค้าและประหยัดบุคคลในการทำงาน หรือระบบลำเลียงสินค้า  มีทั้งทางตรงและทางโค้ง ขนย้ายสินค้าจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง
หรือจากจุดสู่งสุดไปสู่จุดต่ำสุด โดยมีมอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนสายพานลำเลียง สะดวกรวดเร็วตอบโจทย์สำหรับคลังสินค้าหรือโรงงานอุสาหกรรม
ในการสต็อกสินค้า</div>

RECOMMEND PRODUCT