ติดต่อเซลล์ประจำพื้นที่ : คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ติดต่อ 086-366-8540,คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ 086-335-7641,ผู้จัดการฝ่ายขาย คุณเมธีย์ การย์สกุลธร ติดต่อ 081-566-3825

CANTILEVER RACK

Cantilever Rackเป็นชั้นวางสินค้าขนาดใหญ่ทางบริษัทออกแบบชั้นเก็บสินค้า Cantilever Rack เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอุสาหกรรม ที่วางกล่อง,ลังหรือพาเลทและสามารถต่อเติมเป็นชั้นเก็บเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บและลดค่าใช้จ่ายลง โครงสร้างทั้งหมดเป็นระบบน็อคดาวน์ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายในภายหลังหากมีการปรับเปลียนพื้นที่โรงงาน โครงสร้างแข็งแรง มีการตั้ง Test ที่โรงงานผลิตเพื่อให้ลูกค้าหมั่นใจ ถึงสินค้า และมีการวางน้ำหนัก MAXIMUM เพื่อวัดคุณภาพสูงสุด ก่อนส่งถึงมือลูกค้า เพื่อลดปัญหาต่างๆในการใช้งาน

RECOMMEND PRODUCT