ติดต่อเซลล์ประจำพื้นที่ : คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ติดต่อ 086-366-8540 และ 086-399-8963 , คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ 086-335-7641 ,คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ 086-302-9260

ชั้นเก็บสินค้าแนวลึก,DRIVE IN RACK

DRIVE IN RACKเป็นชั้นเก็บสินค้าแนวลึกที่นำสินค้าหรือวัสดุวางบนพาเลทซ้อนกันเป็นแนวลึกได้หลายพาเลทโครงสร้างแข็งแรงสมดุลผ่านการคำนวนโครงสร้างจากวิศวกร และโปรดักส์ทุกๆโปรดักส์ผ่านการตั้ง Test การรับน้ำหนัก Maximum load และการใช้งานจริงมาแล้วจากทางโรงงานก่อนถึงมือลูกค้า เพื่อให้ลดปัญหาการใช้งานที่ลูกค้าจะพบเจอให้มากที่สุดและสามารถใช้งานได้จริงตรงตามแบบ อีกทั้งยังสามรถต่อเติมเป็น Floor 2 ชั้น เพื่อประหยัดพื้นที่ แต่ได้ปริมาณการเก็บสินค้ามากขึ้นหลายเท่าตัว DRIVE IN RACKชั้นเก็บสินค้าแนวลึกนี้ถูกออกแบบมาเพื่อโรงงานอุสาหกรรม หรือ คลังสินค้าเพื่อตอบโจทย์การสต็อกสินค้าและการลำเลียงสินค้าทั้งเข้าและออก ได้อยากสะดวกรวดเร็ว

RECOMMEND PRODUCT