ติดต่อสอบถาม แบบและราคา: คุณเมธีย์ 081-566-3825,คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม 086-335-7641,แผนกการตลาด 086-388-8962

MEDIUM RACK

ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง (MEDIUM RACKING SYSTEM) เหมาะกับการจัดเก็บสินค้าที่มีขนาดกลาง

โครงสร้าง

  • เสา ออกแบบมาเพื่อความแข็งแรงตามหลักวิศวกรรมสามารถใช้รองรับการจัดเก็บสินค้าที่มีน้ำหนักและมีจำนวนมากๆได้
  • คาน เหมาะกับการรองรับสินค้า ที่มีน้ำหนัก 200 - 500 กิโลกรัม

คุณสมบัติที่สำคัญ

  • สามารถปรับเพิ่มหรือลด ระดับความสูงของชั้นวางสินค้าได้ตามที่ต้องการ
  • วัสดุอุปกรณ์ติดตั้งง่าย สามารถปรับเปลี่ยนแนวชั้นวางสินค้าได้ด้วยตัวเอง และตามความเหมาะสมของพื้นที่

RECOMMEND PRODUCT