ติดต่อเซลล์ประจำพื้นที่ : คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ติดต่อ 086-366-8540 และ 086-399-8963 , คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ 086-335-7641 ,คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ 086-302-9260

MEDIUM RACK

ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง (MEDIUM RACKING SYSTEM) เหมาะกับการจัดเก็บสินค้าที่มีขนาดกลาง

โครงสร้าง

  • เสา ออกแบบมาเพื่อความแข็งแรงตามหลักวิศวกรรมสามารถใช้รองรับการจัดเก็บสินค้าที่มีน้ำหนักและมีจำนวนมากๆได้
  • คาน เหมาะกับการรองรับสินค้า ที่มีน้ำหนัก 200 - 500 กิโลกรัม

คุณสมบัติที่สำคัญ

  • สามารถปรับเพิ่มหรือลด ระดับความสูงของชั้นวางสินค้าได้ตามที่ต้องการ
  • วัสดุอุปกรณ์ติดตั้งง่าย สามารถปรับเปลี่ยนแนวชั้นวางสินค้าได้ด้วยตัวเอง และตามความเหมาะสมของพื้นที่

RECOMMEND PRODUCT