ติดต่อสอบถาม แบบและราคา: คุณเมธีย์ 081-566-3825,คุณเอ๋ 086-335-7641,คุณแพรว 086-302-9260,แผนกการตลาด 086-399-8962

Mico Rack V3,ชั้นวางสินค้า

ชั้นวางสินค้าขนาดเล็ก (MICRO RACKING SYSTEM) เหมาะกับการจัดเก็บสินค้าที่มีขนาดเล็กหรือสินค้าหลากหลายชนิด

 โครงสร้าง

  • เสา ออกแบบมาเพื่อความแข็งแรง ตามหลักวิศวกรรม สามารถใช้รองรับการจัดเก็บสินค้าที่มีจำนวนมากๆได้
  • แผ่นชั้น เป็นแผ่นเหล็ก ออกแบบและผลิตได้ตามมาตรฐาน สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 200 กิโลกรัมต่อแผ่นชั้น
  • สีที่ใช้เคลือบวัสดุโครงสร้าง เป็นสีที่มีคุณภาพและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

คุณสมบัติที่สำคัญ

  • สามารถปรับเพิ่มหรือลด ระดับความสูงของชั้นวางสินค้าได้ตามที่ต้องการ
  • วัสดุอุปกรณ์ติดตั้งง่าย สามารถปรับเปลี่ยนแนวชั้นวางสินค้าได้ด้วยตัวเอง และตามความเหมาะสมของพื้นที่และสินค้า
  • สามารถจัดเก็บสินค้าขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ที่มี น้ำหนักไม่เกิน 200 กิโลกรัม ได้อย่างดี
  • สะดวกต่อการจัดเก็บและเลือก เบิก-จ่ายสินค้า ได้ตามที่ต้องการ
  • สามารถถอดหรือรื้อย้ายโครงสร้าง นำไปติดตั้งในสถานที่อื่นได้
  • ดูแลและทำความสะอาดง่าย
  • คุณภาพและราคาคุ้มค่ากับการลงทุน

RECOMMEND PRODUCT