ติดต่อเซลล์ประจำพื้นที่ : คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ติดต่อ 086-366-8540 และ 086-399-8963 , คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ 086-335-7641 ,คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ 086-302-9260

SELECTIVE RACK,ต่อเติมเป็นชั้นลอย


Selective rackคือชั้นเก็บสินค้า,ชั้นวางสินค้าด้วยพาเลท,เป็นชั้นเก็บสินค้าขนาดใหญ่รับน้ำหนักได้เยอะเหมาะกับคลังสินค้า,ชั้นวางสินค้าสำหรับโรงงานอุสาหกรรม,เป็นชั้นเก็บสินค้าอเนกประสงค์หรือเรียกเป็นวิธีการเก็บสินค้าระบบFirst in–First outระบบดังกล่าวออกแบบมาเพื่อใช้กับสินค้าที่มีนํ้าหนัก 1000–2000 กิโลกรัมต่อพาเลท โดยสินค้าจะวางบนพาเลท ระบบนี้จะเหมาะกับสินค้าทุกๆประเภททั้งDry storageและCold storageและสามารถใช้ได้กับรถโฟรลิพท์ทุกประเภท โครงสร้างหลักของ Selective rackประกอบด้วยแผงเสา ซึ่งมี ขนาดหน้าเสาให้เลือกใช้ได้ 4 ขนาดตั้งแต่ 70,85,100และ115 มม. และมีคาน Couple beam ให้เลือกใช้ได้ 4 ขนาดตั้งแต่ 75,100,125และ150 มม. ตามนํ้าหนักของสินค้าที่วาง และสามารถเพิ่มได้ตามความต้องการของลูกค้า และปรับเปลียนจำนวนชั้นได้ด้วย

RECOMMEND PRODUCT