ติดต่อเซลล์ประจำพื้นที่ : คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ติดต่อ 086-366-8540 และ 086-399-8963 , คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ 086-335-7641 ,คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ 086-302-9260

Promotion 2

รับผลิตและติดตั้งชั้นเก็บสินค้าพร้อมทั้งออกแบบให้คำปรึกษาเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดในการเก็บสินค้าและลดต้นทุนลดพื้นที่ในการจัดเก็บ ทั้งนี้ยังช่วยลดระยะเวลาในการ