ติดต่อเซลล์ประจำพื้นที่ : คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ติดต่อ 086-366-8540,คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ 086-335-7641,ผู้จัดการฝ่ายขาย คุณเมธีย์ การย์สกุลธร ติดต่อ 081-566-3825

Promotion 2

รับผลิตและติดตั้งชั้นเก็บสินค้าพร้อมทั้งออกแบบให้คำปรึกษาเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดในการเก็บสินค้าและลดต้นทุนลดพื้นที่ในการจัดเก็บ ทั้งนี้ยังช่วยลดระยะเวลาในการ