ติดต่อเซลล์ประจำพื้นที่ : คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ติดต่อ 086-366-8540 และ 086-399-8963 , คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ 086-335-7641 ,คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ 086-302-9260

micro rack 2 frool,ชั้นเก็บสินค้าประหยัดพื้นที่

ชั้นเก็บสินค้าขนาดเล็กที่สามารถเก็บสินค้าได้หลากหลายโหมดหมู่และสามารถทำเป็นชั้น2หรือชั้น3ได้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บและลดค่าใช้จ่ายในการทำสต็อกสินค้า อายุการใช้งานนานมีโครงสร้างแข็งแรง

VIDEO recommend