ติดต่อสอบถาม แบบและราคา: คุณเมธีย์ 081-566-3825,คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม 086-335-7641,แผนกการตลาด 086-388-8962

ลิฟท์ขนสินค้า,lift,ลิฟท์,ลิฟท์บรรทุกสินค้า,ลิฟท์ภายในอาคาร,ลิฟท์นอกอาคาร

รับผลิตลิฟท์ชิ้นส่วนลิฟท์และติดตั้งลิฟท์ต่างๆทั้งลิฟท์ภายในอาหารและลิฟท์นอกอาคาร ลิฟท์เรารับน้ำหนักตั้งแต่ 150 - 2000 Kg. ลิฟท์สามารถบรรทุกได้ทั้งคนและสินค้า

VIDEO recommend