ติดต่อเซลล์ประจำพื้นที่ : คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ติดต่อ 086-366-8540 และ 086-399-8963 , คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ 086-335-7641 ,คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ 086-302-9260

DRIVE IN RACK PALLET

DRIVE IN RACK PALLET เป็นชั้นเก็บสินค้าแนวลึกเก้บสินค้าด้วยพาเลทเป็นระบบน็อคดาวน์เคลื่อนย้ายสะดวกปรับเปลียนพื้นที่ได้ง่าย มีวิศวกรออกแบบและการTest รับน้ำหนักจริง จากโรงงานผลิต โครงสร้างแข็งแรง เหล็กที่นำมาใช้เป็นเหล็ก DRIVE IN RACK This increase storage density in a given area. Warehouses with large production runs benefit the most from drive in rack systems. The Pallets are stored on rails in lanes several pallets deep. Distribution Centers benefit the most from drive-in rack systems

VIDEO recommend