ติดต่อเซลล์ประจำพื้นที่ : คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ติดต่อ 086-366-8540 และ 086-399-8963 , คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ 086-335-7641 ,คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ 086-302-9260

roller rack,ชั้นเก็บสินค้า,ชั้นวางสินค้า

ชั้นเก็บสินค้าระบบลำเลียงวางเป็นพาเลทใช้สำหรับโหลดหรือขนสินค้าเป็นระยะทางเพื่อหมุนเวียนสินค้าในสต็อกส่งออกหรือนำมาจัดเก็บได้ครั้งละจำนวนมากๆโครงสร้างแข็งแรง

VIDEO recommend