ติดต่อสอบถาม แบบและราคา: คุณเมธีย์ 081-566-3825,คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม 086-335-7641,แผนกการตลาด 086-388-8962

roller rack,ชั้นเก็บสินค้า,ชั้นวางสินค้า

ชั้นเก็บสินค้าระบบลำเลียงวางเป็นพาเลทใช้สำหรับโหลดหรือขนสินค้าเป็นระยะทางเพื่อหมุนเวียนสินค้าในสต็อกส่งออกหรือนำมาจัดเก็บได้ครั้งละจำนวนมากๆโครงสร้างแข็งแรง

VIDEO recommend