ติดต่อเซลล์ประจำพื้นที่ : คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ติดต่อ 086-366-8540,คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ 086-335-7641,ผู้จัดการฝ่ายขาย คุณเมธีย์ การย์สกุลธร ติดต่อ 081-566-3825

roller rack,ชั้นเก็บสินค้า,ชั้นวางสินค้า

ชั้นเก็บสินค้าระบบลำเลียงวางเป็นพาเลทใช้สำหรับโหลดหรือขนสินค้าเป็นระยะทางเพื่อหมุนเวียนสินค้าในสต็อกส่งออกหรือนำมาจัดเก็บได้ครั้งละจำนวนมากๆโครงสร้างแข็งแรง

VIDEO recommend